ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΒΑΡΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ  

© Δεδούκος Σταύρος - Τσούμος Φώτης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση - ανατύπωση χωρίς αναφορά της πηγής

 

Για την ανάπτυξη των θωρακικών μυών (στήθος) απαιτούνται τόσο βαριές ασκήσεις όσο κι ελαφριές ασκήσεις έκτασης. Η επέκταση της θωρακικής κοιλότητας είναι βασική ιδιαίτερα στους νεαρότερους ασκουμένους όπου υπάρχει, ακόμα, μια τέτοια δυνατότητα.

 Βασικές ασκήσεις θεωρούνται όλες οι μορφές πιέσεων (σε ίσιο ή με  κλίση πάγκο), οι βυθίσεις σε δίζυγο και οι έλξεις στο μονόζυγο (που γυμνάζουν κύρια όμως την πλάτη).

Ελαφριές ασκήσεις εκτάσεως είναι τα πουλ-όβερ κι όλες οι μορφές φλάις (σε ίσιο, επικλινή, κατακλινή πάγκο) και τα κρος-όβερ στην τροχαλία.

Ασκήσεις όπως τα πους-απς και η χρήση ελατηρίων (σούστες) και  τουίστερ μπορούν να βοηθήσουν.

Κατά την εκτέλεση των ασκήσεων στήθους πρέπει να προσέξτε ιδιαίτερα την αναπνοή σας. Η εκπνοή πρέπει να γίνεται πάντα στην προσπάθεια.

Οι πλέον βασικές ασκήσεις για το στήθος είναι:  

 

Flat Dumbbell Press 

(Πιέσεις Πάγκου με αλτήρες)

Incline Press Machine 

(Επικλινής μηχανή πιέσεων)

Decline BB Bench Press 

(Κατακλινής πάγκος με μπάρα)

Dips, Norm Grip 

(Βυθίσεις διζύγου με φυσιολογική λαβή)

Dumbbell Flys 

(Φλάις)  

High Pulley Cross-Over 

(Κρος-όβερ στις υψηλές τροχαλίες)

Incline DB Press 

(Επικλινής πάγκος με αλτήρες)

 

Flat BB Bench Press 

(Πίεση Πάγκου με μπάρα)

Incline BB Bench Press 

(Επικλινής πάγκος με μπάρα)

DB Pullover 

(Πουλ-όβερ με αλτήρα)